STRONA GŁÓWNA arrow OFERTA


OFERTA Drukuj

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonujemy bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie przeznaczone dla kobiet z grupy wiekowej 50-69 lat, które wcześniej nie chorowały na raka piersi, a od ostatniego  badania profilaktycznego piersi minęły przynajmniej dwa lata.

Rejestrację pacjentek prowadzimy pod bezpłatnym numerem infolinii. Istnieje także możliwość przyjmowania zapisów przez organizatora badań w miejscowości, w której odbędą się badania. Imienna lista (imię, nazwisko, numer PESEL) jest następnie przesyłana do OPEN faksem  (numer: (061) 8 518 627 w.105 w celu jej weryfikacji w bazie udostępnionej przez NFZ.W ciągu jednego dnia w mammobusie można zbadać do 100 kobiet.Procedura badania jest zgodna z wymaganiami NFZ i polega na:

·        rejestracji kobiety na podstawie dowodu osobistego oraz dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego,

·        wypełnieniu przez badaną ankiety przygotowanej przez NFZ,

·        wykonaniu badania mammograficznego w dwóch ujęciach na każdą pierś,

·        seryjnym odczycie radiologicznym niezależnie przez dwóch radiologów,

·        porównaniu oceny obu radiologów i w przypadku ich zgodności co do stwierdzanej normy, przekazaniu wyniku pacjentce, wraz z zaleceniem dotyczącym okresu po którym badanie należy powtórzyć ( standardowo: 24 miesiące),

·        w przypadku niezgodności opinii radiologów – ocena  przez  radiologa- eksperta i wydanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania diagnostycznego,

·        przesłaniu drogą pocztową wyniku badania na podany przez pacjentkę adres. 

W przypadku nieprawidłowego wyniku zapewniamy dalsze bezpłatne badania diagnostyczne w Poznaniu. 

Wymagania techniczne związane z postojem mammobusu:

-  utwardzone miejsce postoju-  siłowe gniazdo prądu 32A (sieć TN-S 380V) na wtyczkę pięciobolcową

-  długość mammobusu: 9,5 m; szerokość: 2,60 m; wysokość: 3,70 m;

-  dysponujemy 40 metrowym kablem zakończonym pięciobolcową wtyczką. 

Od organizatorów badań oczekujemy jedynie współpracy w uzgodnieniu terminu i miejsca postoju mammobusu oraz nagłośnienia badań wśród mieszkanek